Документі відправлені, зверніться до філіалу за адресою: для підписання документів та проходження тесту.

Інформована згода на проведення здійснення забору біологічного матеріалу

для лабораторного тестування на COVID 19 з використанням

методу ПЛР та/або методу імуноферментного аналізу (ІФА)

Я підтверджую, що був (ла) повністю проінформований (а) та розумію, що:

  1. ПЛР тест – це якісне визначення РНК збудника COVID-19 (коронавіруса SARS-CoV-2) в зіскобі клітин із носоглотки або ротоглотки методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу є, на даний момент часу, "золотим стандартом" для ідентифікації збудника. Та єдиний тест, який дозволяє ідентифікувати збудника.

  2. ІФА-тест – це визначення комплексу антиген-антитіл, які виробляються, коли організм уражений вірусом SARS-CoV-2. Метод ІФА тестування визначає імуноглобуліни типів – M і А. Імуноглобуліни М та А свідчать про наявність активної імунної відповіді, тобто про те, що людина зараз хворіє на коронавірусну інфекцію.

  3. дослідження ПЛТ-тест та/або ІФА-тест може бути проведено виключно за моїм бажанням або на підставі рекомендацій та призначень лікаря.

  4. маю дотримуватись правил підготовки до проведення ПЛР-тесту та/або ІФА-тесту. У випадку недотримання мною вищезазначених правил я підтверджую, що розумію, що заклад охорони здоров’я, де здійснюється відбір зразків біологічного матеріалу та/або Лабораторія, де безпосередньо проводиться лабораторне дослідження, не можуть нести відповідальність за правильність отриманого результату ПЛР-тесту та/або ІФА-тесту.

  5. лише лікар може здійснити трактування результату ПЛР-тесту та/або ІФА-тесту.

Я належним чином повідомлений та розумію, що позитивний результат ІФА-тестування, згідно із абзацом 7 пункту 4 Стандарту 1 «Організація протиепідемічних заходів та медичної допомоги в осередку інфікування SARS-CoV-2» Наказу МОЗ України №772 від 28.03.2020 року «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» із змінами внесеними Наказом МОЗ України №2122 від 17.09.2020 року (надалі – «Стандарти МОЗ»), має бути підтверджений чи спростований за результатом проведення ПЛР-тестування.

Я повідомляю, що у період очікування результатів тестування, а також у випадку позитивного результату ПЛР-тестування буду утримуватися від безпосереднього контакту з іншими людьми, щоб зменшити ризик можливого інфікування.

Я підтверджую, що усвідомлюю необхідність звернення щодо надання мені (моїй дитині) первинної медичної допомоги, а також необхідність повідомлення надавача первинної медичної допомоги про позитивний результат ПЛР-тестування та зобов’язуюсь здійснити відповідні дії. Також, я поінформований належним чином, що ТОВ «ЛДЦ «Кіндерленд» має право повідомити про позитивний результат ПЛР-тестування до центру надання первинної медичної допомоги за моїм місцем проживання (місцем проживання моєї дитини), відповідно до вимог Наказу МОЗ України №772 від 28.03.2020 року «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» із змінами внесеними Наказом МОЗ України №2122 від 17.09.2020 року, незалежно від того чи укладена мною декларація за програмою безоплатних медичних гарантій.

Я розумію, що заклад охорони здоров’я, де здійснюється відбір зразків біологічного матеріалу та/або Лабораторія, де безпосередньо проводиться лабораторне дослідження, відповідно до вимог чинного законодавства України може бути зобов’язаний передати інформацію, яка є моїми персональними даними та інформацію, яка становить медичну таємницю та інформацію, вказану мною у даній Згоді до державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, визначених законодавством України. Зокрема, здійснити передачу інформації про моє прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, місце проживання, телефон, інформацію про факт мого звернення до закладу охорони здоров’я, стан мого здоров’я, результат ПЛР-тесту та/або ІФА-тесту тощо.

Я розумію та надаю свою інформовану згоду на те, що заклад охорони здоров’я, де здійснюється відбір зразків біологічного матеріалу та/або Лабораторія, де безпосередньо проводиться лабораторне дослідження, можуть самостійно розпоряджатись залишками зразка мого біологічного матеріалу, який був зібраний для проведення ПЛР-тесту та/або ІФА-тесту. Зокрема, здійснювати такі дії як передача залишків мого біологічного матеріалу для проведення подальшого лабораторного дослідження (тестування); утилізування; використання у наукових та дослідницьких цілях тощо із суворим дотриманням лікарської таємниці та захисту моїх персональних даних, наприклад, шляхом знеособлення (деперсоніфікації) моїх персональних даних та ін.

Підписуючи цю інформовану згоду, я підтверджую, що уважно прочитав (ла) і зрозумів (а) всю інформацію про процедуру проведення ПЛР-тесту та/або ІФА-тесту надану мені медичними працівниками закладу охорони здоров’я, про цілі, методи надання медичної допомоги, пов’язані з ними ризики, можливі альтернативні варіанти, його наслідки, а також про можливі результати. Я мав(ла) можливість обговорити з лікарем усі питання, які цікавлять мене або незрозумілі мені у цій галузі. На всі поставлені питання я отримав(ла) відповіді, які задовольнили мене. Моє рішення є вільним і являє собою поінформовану добровільну згоду на проведення цієї процедури.

 

 

Повернутися